KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie, tel. 721 860 862, Kosina 249, 37-112 Kosina, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani / Pana dane osobowe w Gminnym Żłobku w Kosinie są przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na samorząd związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
 3. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu, których jest/będzie Administrator mogą być wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do danych na podstawie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeśli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne.
 7. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W zależności od rodzaju załatwionej sprawy w Gminnym Żłobku w Kosinie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.
 9. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Żłobku w Kosinie Pani/Pana danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani / Panu danych osobowych. Sprzeciw należy zgłosić osobie wskazanej w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.