Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór do Gminnego Żłobka w Kraczkowej dzieci, które ukończyły co najmniej 20 tygodni i nie ukończyły 3 roku życia. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające wraz z rodzicami na terenie Gminy Łańcut.

W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka w pierwszej kolejności może być przyjęte:

  1. dziecko obojga rodziców pracujących,
  2. dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego dziecko,
  3. dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
  4. dziecko z niepełnosprawnością,
  5. dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Łańcut (ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut) w terminie: 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. w godz. pracy Urzędu Gminy Łańcut

Lista dzieci przyjętych do żłobka zostanie podana do publicznej wiadomości (na stronach internetowych: www.zlobek.gminalancut.pl oraz www.gminalancut.pl).
Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.gminalancut.pl oraz w Urzędzie Gminy Łańcut.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 721 860 863