Zapraszamy do Gminnego Żłobka w Kosinie. Są jeszcze trzy wolne miejsca!

Aby z nich skorzystać należy spełniać poniższe warunki:

  • sprawować opiekę nad dzieckiem mającym ukończone co najmniej 20 tygodni i nie ukończony 3 rok życia,
  • być rodzicem lub prawnym opiekunem mieszkającym wraz z dzieckiem/dziećmi na terenie Gminy Łańcut (zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
  • posiadać status osoby pracującej będącej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub podczas tego urlopu pracującej w niepełnym wymiarze czasu, mającej utrudniony powrót na rynek pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3