Ważne informacje:

  1. Rozpoczynamy działalność od 19 kwietnia 2021 roku.
  2. W żłobku są jeszcze wolne miejsca.
  3. Gminny Żłobek w Kosinie ogłasza nabór ciągły  dla osób chętnych do udziału w projekcie.
  4. Numer rachunku bankowego do wpłat: 24 1240 1792 1111 0011 0407 4759

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać poniższe warunki:

  1. sprawować opiekę nad dzieckiem mającym ukończone co najmniej 20 tygodni i nie ukończony 3 rok życia,
  2. być rodzicem lub prawnym opiekunem mieszkającym wraz z dzieckiem/dziećmi na terenie Gminy Łańcut (zamieszkanie w rozumieniu Kodeku Cywilnego),
  3. posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym pozostającej na urlopie wychowawczym lub w trakcie tego urlopu pracującej w niepełnym wymiarze czasu) pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
  4. posiadać status osoby pracującej będącej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub podczas tego urlopu pracującej w niepełnym wymiarze czasu, mającej utrudniony powrót na rynek pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu (Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut) w godz. pracy Urzędu Gminy Łańcut

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.zlobek.gminalancut.pl/dokumenty/, www.gminalancut.pl oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Łańcut).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 721 860 862